Foto: Egon Notermans

CURRICULUM VITAE

Jos Deenen werd op 24 oktober 1956 in Baarlo, bij Venlo, geboren. Na de Grafische School te hebben doorlopen, een opleiding die hij in Utrecht met het afleggen van een meesterproef, als 'typografisch vakman' afsloot, volgde hij het avond Atheneum en studeerde vervolgens een jaar Nederlands aan de Universiteit van Nijmegen. Als toegewijd melomaan ging zijn belangstelling echter toch méér uit naar de 'schone kunsten'. Hij volgde o.a. de cursussen 'Klassische Musik Geschichte' en 'Moderne Kunst' die de WDR in samenwerking met de Universiteit Tübbingen verzorgde. Hierdoor werd hij zó door de beeldende kunst gegrepen, dat hij er nog vele standaardwerken op na sloeg. Met name het boek 'Das Lachen Dadas' boeide hem mateloos. De manier waarop dadaïstische schilders als George Grosz, Otto Dix en de expressionist Max Beckmann de wreedheid, decadentie en de zelfkant van de maatschappij genadeloos op het doek wisten vast te leggen, sprak tot zijn verbeelding. Toch was het met name John Heartfield, die met zijn satirische en maatschappijkritische foto-collages Hitlers fascistenkliek attaqueerde, die Deenen deed besluiten de wereld van vandaag eens met dezelfde instrumenten - lancet, schaar, en pincet -, onder de loep te nemen. Door de jaren heen legde hij een enorm archief aan van foto's uit de meest uiteenlopende tijdschriften. Uit stapels periodieken, gedrukt in miljoenen oplagen maar een maand na dato reeds volledig gerecycleerd, heeft Jos Deenen duizenden items gedistilleerd en gerubriceerd op trefwoorden. Het zijn als het ware gecatalogiseerde motieven die hij, als een thema er om roept, tevoorschijn kan toveren, zoals een schilder de verf van zijn palet. Zo (her)schept Deenen letterlijk en figuurlijk tijdsdocumenten over milieuproble-matiek, oorlogswaanzin, rechtsradicalisme en Roomse schijnheiligheid.

 www.josdeenen.nl